459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Klepání, třes nohou, rukou

Popis klepání nohou

Fyziologie (jak to má fungovat)

Náš pohybový aparát nám má pochopitelně umožňovat pohyb. Nicméně pohyb v našem životě by měl mít směr, tedy i nějaký cíl.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Klepání a třes končetin nemá s efektivním pohybem nic společného. Naopak třes vzniká v momentě, kdy jsou končetiny v klidu. Lze jej považovat za nadbytečný až obtěžující.

Příčiny

Příznaky

Rytmické pohyby končetiny, které pohybují celou končetinou, brnění končetin.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Pravda o přírodních přípravcích


Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix.
 

Léky

ikona léky

Moderní medicína nenabízí osvědčené řešení pro tyto obtíže. Možné je pracovat se svým psychickým rozpoložením či stresem například formou psychoterapie.

(Informační zdroje stránky)