459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Klepání, třes nohou, rukou

Popis klepání nohou

Fyziologie (jak to má fungovat)

Náš pohybový aparát nám má pochopitelně umožňovat pohyb. Nicméně pohyb v našem životě by měl mít směr, tedy i nějaký cíl.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Klepání a třes končetin nemá s efektivním pohybem nic společného. Naopak třes vzniká v momentě, kdy jsou končetiny v klidu. Lze jej považovat za nadbytečný až obtěžující.

Příčiny

Příznaky

Rytmické pohyby končetiny, které pohybují celou končetinou, brnění končetin.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Moderní medicína nenabízí osvědčené řešení pro tyto obtíže. Možné je pracovat se svým psychickým rozpoložením či stresem například formou psychoterapie.

(Informační zdroje stránky)